BLOOM CBD BATH BOMB
BLOOM CBD BATH BOMB

BLOOM CBD BATH BOMB

heart opening & joyful

CHERISH CBD BATH BOMB
CHERISH CBD BATH BOMB

CHERISH CBD BATH BOMB

presence & inspiration

CLARITY CBD BATH BOMB
CLARITY CBD BATH BOMB

CLARITY CBD BATH BOMB

clear mind & unwind

PURE toner mist
PURE toner mist

PURE toner mist

gentle & clearing

ROSÉ ALL DAY CBD BATH BOMB
ROSÉ ALL DAY CBD BATH BOMB

ROSÉ ALL DAY CBD BATH BOMB

classy & boujee

SERENITY CBD BATH BOMB
SERENITY CBD BATH BOMB

SERENITY CBD BATH BOMB

relax & find peace

TIDAL CBD BATH BOMB
TIDAL CBD BATH BOMB

TIDAL CBD BATH BOMB

trust your intuition